top of page

שעת חינוך

כיצד נוכל לשלב את הערכים ששבהם עסק פרויקט עשרת בשעות החינוך בבית הספר? כאן תוכלו למצוא הצעות לעשרות רבות של פעילויות בשעות חינוך סביב כל אחד מהדברות.

 

אכפתיות ורגישות לזולת

 

 

לא לאלימות!

 

 

להיות מודל ומופת להתנהגות ראויה ומוסרית

נאמנות- הבסיס לכל מערכת יחסים!

 

 

הזמן להיזכר מה באמת חשוב בחיים

 

 

להיות שמח בחלקי

 

 

החיים והמוות ביד הלשון

 

 

Please reload

Please reload

bottom of page