top of page

סיכום הסדנא:

 • הכרנו בנטייה האנושית "לזרוק אחריות". ראינו שאנשים נוטים "לזרוק אחריות" על המשפחה בה גדלו, המזל שלהם, הגנטיקה, הגורל, החברה (לחץ חברתי).

 

 • למדנו את הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי" בפרשנות נוספת על הפשט והיא: שלא יהיה שום גורם בחיי שאני מייחס לו שליטה נחרצת על חיי ומסיט אותי מ"צלם אלוקים" שבי. כיוון שכך- במקום בריחה מאחריות עליי לקחת אחריות ולבצע בחירה בטוב.

 

 • הדגמנו את נושא הבריחה מאחריות דרך חטא האדם הראשון. בסיפור המקראי הן אדם והן חווה נמנעים מלקיחת אחריות ומאשימים גורם אחר, על כך הם נענשים בחומרה.

 

 • ערכנו דיון בנושא אפשרויות הבחירה בחיים כאשר נתונים רבים כבר "נבחרו" עבורנו –המשפחה שלנו, צבע העיניים, העם שלנו, עצם הגעתנו לעולם..

 

 • ראינו שעל אף שלכולנו נתוני פתיחה מוגדרים ומוחלטים, עדיין הננו בעלי בחירה לגבי מה לעשות עם הנתונים הללו. ביכולתנו לקחת את אותה תכונת אופי למקום חיובי ומצמיח וחלילה ,למקום הרסני. בידינו הדבר.

 

 • סיפרנו על דמויות מעוררות השראה שלמרות נתוני פתיחה קשים הגיעו להצלחה בחיים, כל זאת בזכות בחירתם בחיים, במציאת הטוב שבהם ובחייהם ובשכלולו.

 

 • הסברנו שיש סוגי התייחסויות שונות לחיים: "בגלל, למרות ובזכות" –אני יכול "לסבול" בגלל נתון מסוים בחיים, או להצליח "למרות" הקושי, או- להצליח "בזכותו"! לעולם לא נוכל לבחור את נתוני החיים שלנו- אך תמיד נוכל לבחור מה לעשות איתם.

 

 • בתרגיל הסיום זיהה כל תלמיד נקודה בחייו שהוא יכול להכנע לה ,לחילופין, להשתמש בה כמקפצה להתקדמות בבחינת "המשבר הופך למבשר".

 

 

 

"לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני"

ערך הליבה: לא אשתעבד לכוחות חיצוניים. אשמור על צלם האלוקים שבי.

להצעות הפעלה לשעות חינוך סביב דיבר זה לחצ/י כאן!

כשקוראים את הדיבר "לא יהיה" אפשר לחשוב שהוא שייך רק לזמנים עתיקים.

מה זה שייך אליי- עבודה זרה? אלוהים אחרים??

העובדה שזה מופיע בעשרת הדברות מדגישה ומלמדת אותנו שדברים אלו נצחיים ורלוונטיים בכל דור ודור.

מהי העבודה הזרה- של ימינו?

 

כשחושבים על זה, גם בימינו קיימת עבודה זרה לכל מיני כוחות חיצוניים שאותם אנחנו עובדים.

עבודה זרה היא השתעבדות לכוחות חיצוניים עד כדי התנהגות חסרת מוסר, עד שאני- כבר לא באמת אני וצלם האלוקים שבי הולך לאיבוד.

תתארו לעצמכם לדוגמא אדם שכל חייו סובבים סביב דבר אחר- כסף. הכסף אצלו הוא מעל הכל. בשבילו הוא מוכן לשקר, לרמות, לשחד, אפילו לרמוס אחרים.

אדם כזה הוא משועבד והעבודה הזרה שלו היא רדיפת הכסף. הוא מאבד את ערכי הליבה הבסיסיים שלו, את הקוד המוסרי שלו. בעצם- הוא מאבד את עצמו.

באותו אופן אפשר להשתעבד למעמד חברתי, להצלחה, לנצחון.

גם הסמארטפונים ובכלל המסכים יכולים להיות עבודה זרה אם במקום שאנו נשלוט עליהם- הם שולטים עלינו. 

כל אחד מאתנו רוצה להצליח בחיים, להיות במעמד חברתי טוב. אבל -אם המטרות האלו הן "מעל הכל" ועבורן מוכנים לרמוס ערכים ומוסר, בלי קווים אדומים- הן הופכות להיות עבודה זרה.

זה הנזק של העבודה הזרה. אלוקים נותן לנו קוד מוסרי בעשרת הדברות: לא לגנוב, לא לרצוח, לא לחמוד.. השתעבדות לאלוהים אחרים פירושה- לעשות את ההיפך.

בניגוד לעבודה זרה יש לנו את העבודה שלנו- לקיים את עשרת הדברות שהם ערכי הליבה שלנו, והקוד המוסרי שלנו, לשמור על צלם האלוקים שבנו , לחיות ולעשות טוב.

הצעה לפעילות המשך בכיתה

** הערה כללית למורה- כיוון שמדובר בדיבר מופשט ומורכב ההצעות נוגעות להיבטים שונים הקיימים בדיבר- ערך לקיחת האחריות, החשיבות שבהתנהלות מוסרית (הקשבה לקוד האלוקי) אל מול הקשה ל"אלוהים אחרים" (לחץ חברתי לדוגמא), משמעות הבחירה החופשית, יכולת הבחירה על אף נתוני חיים קשים.

 

1. "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"- בסיפור המכבים.

בסיפור חנוכה הידוע ,בו נלחמו בני משפחת חשמונאי (המכונים "מכבים") ביוונים ובמתיוונים, ישנו קיום ברור של הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי".

רקע: אנטיוכוס עולה לשלטון, כובש את ירושלים, מטיל מיסים כבדים על היהודים וגוזר גזרות רוחניות על עמ"י כגון: איסור שמירת שבת וציון מועדים, איסור ברית מילה ועוד. כאשר כל המפר אותן נענש בעונש מוות אכזרי.

היהודים מגיבים באופנים שונות לגזרות אנטיוכוס. חלקם מתיוונים, חלקם שומרים מצוות בסתר מתוך הבנה כי אין אפשרות להתנגד לאימפריה היוונית העצומה, וחלק קטן מאוד מחליט להתקומם ולמרוד. אלו הם משפחת חשמונאי, בראשם מתתיהו הכהן ועמו חמשת בניו הגיבורים.

האירוע המכונן של פרוץ מרד החשמונאים מתואר בספר מקבים א' פרק ב'-

 

(יד) ויהי כאשר באו פקידי המלך אנטיוכוס לעיר מודיעין להעביר את העם מתורת ה' לעבודת האלילים ולזבוח להם. (טו) וילוו אליהם רבים מבני ישראל, ומתתיהו ובניו התחזקו. (טז) ויאמרו שרי המלך אנטיוכוס אל מתתיהו לאמור. (יז) הן איש נגיד ונכבד אתה בקרב עמך, ומספר בניך רבים וגם רבה משפחתך, לכן קרב נא אתה ראשונה לעשות את מצות המלך כאשר עשו בכל מדינות מלכותו, וגם כל אנשי יהודה וירושלים. (יח) ואתה ובניך תמצאו חן בעיני המלך, וייתן לכם זהב וכסף ומתנות יקרות. (יט) וישא מתתיהו את קולו ויאמר.

(כ) אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוהיו וישמעון לקולו להמיר את חוקות אבותיהם. (כא) לא כן אנכי ומשפחתי, כי לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות אבותינו. (כב) חלילה לנו לשוב ממצוות ה' אלוהינו ולהפר בריתו אתנו. (כג) לכן את דתי המלך לא נעשה, ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך.

(כד) ויהי ככלותו לדבר, ויגש איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים אל הבמה אשר במודיעין לזבוח זבח כאשר ציוה המלך אנטיוכוס (כה) וירא מתתיהו, ויחם לבבו ותבער קנאתו על תורת אלוהיו. (כו) וירוץ בחמתו אל האיש, וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד המית, ויתוץ את הבמה. (כז) ויקנא לתורת אלוהיו כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלוא. 
(כח) וירץ אחרי כן בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר:

מי האיש החרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו - יבא אחרי.

 • למורה- כדאי להסביר שוב במילים שלך את המתרחש בקטע זה.

 • חוו דעתכם על מעשה זה של מתתיהו. מה נדרש ממנו ומבניו על מנת "לשחות נגד הזרם" ולא להשתחוות לפסל?

 • על מה רצו לשמור מתתיהו ובניו?

 • מי קיים את הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"? המתיוונים או המכבים? מי הפר את הדיבר?

 • האם אתם מכירים דוגמאות נוספות בהיסטוריה היהודית בו התבקשו יהודים "לעבור על דתם" ובכל זאת הם התעקשו לדבוק בה ולא לעשות להם "אלוהים אחרים"? חשבו מה היה קורה לעם שלנו אילו היו נכנעים ללחצים תרבותיים או אחרים ועובדים "אלוהים אחרים".

 

 

2. יש לי דילמה !

נזכיר כי הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי" מלמד אותנו שלא לתת לאף כוח או סמכות חיצונית לנהל את חיינו. בדילמות הבאות ננסה לראות כיצד ניתן ליישם הבנה זו בחיינו.

מקרה 1: מבחן הכניסה לעולם ה"מקובלים"

לפחות עשר תלמידות מכיתות ח' ו-ט' בתיכון בתל אביב הודו שגנבו בתקופה האחרונה בגדים מחנויות מותגים בדיזנגוף סנטר. הן הסבירו שעשו זאת כמבחן כניסה לחוג חברתי מבוקש, ולשם כך היה עליהן להציג את הפריטים הגנובים למחרת בבית הספר. "בסך הכול רציתי להיות חלק מהחבר'ה", הסבירה אחת התלמידות לבני משפחתה. "גנבתי פרטי לבוש שאני אפילו לא יודעת מה הם, חלקם בכלל לא במידה שלי, רק בשביל להראות אותם לחברות שלי. אפילו לא השתמשתי בהם". החקירה העלתה שמדובר בקצה הקרחון של טרנד פלילי שהתפתח אצל תלמידות אותו בית הספר. שיטת הגניבה הייתה פשוטה: התלמידות היו נכנסות לחנות, לרוב בצמדים, כשבתיקיהן פלייר (כלי חיתוך). הן היו לוקחות את הבגדים לחדר ההלבשה ושם מפרקות מהם את זמזם הביטחון שנועד למנוע גניבות. (מתוך ynet 28.1.2015)

חוו דעתכם על מעשה זה של הנערות. כיצד באה לידי ביטוי במקרה זה הפרת הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"? על איזה דיבר נוסף נעשתה עבירה? איך אתם הייתם מתמודדים בסיטואציה כזו? כיצד היה ניתן לפעול אחרת לאור הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"?

מקרה 2: הציון - מעל הכל?

 

הוריה של הילה תמיד חינכו אותה להשקיע בלימודים. "רק עם ציונים טובים תוכלי להתקבל לאוניברסיטה טובה ולמצוא מקצוע טוב" הם נוהגים לומר.

ואכן, הילה משקיעה בלימודים את כל מרצה. היא תמיד מכינה שיעורי בית בזמן, לומדת למבחנים ומצליחה. היא אפילו ויתרה על תנועת הנוער שכל חברותיה הולכות אליה בשביל להשקיע בלימודים.

הגיע המבחן המסכם באנגלית. הילה התכוננה רבות למבחן זה אך להפתעתה בזמן המבחן היא קבלה "בלאק אאוט" ושכחה את החומר. מתוך מתח רב היא החליטה להעתיק מהמבחן של שכנתה. לשמחתה, היא זכתה בציון טוב במבחן זה כמו תמיד.

חוו דעתכם על המקרה. מה הייתם עושים לו אתם הייתם הילה? אילו דיברות הופרו כאן? כיצד היה ניתן לפעול אחרת לאור הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"?

מקרה 3: מוסר בשעת מלחמה

 

דביר הוא חייל קרבי. במהלך מלחמת "צוק איתן" לחמה פלוגתו של דביר בעזה. במהלך הקרבות השתלטה כיתתו על בית מקומי על מנת לתפוס מחסה ועמדה אסטרטגית טובה לניהול קרב. לאחר ביצוע נוהל ההשתלטות הרשמי החלו שני חיילים לחטט ברכוש הפרטי של דיירי הבית, לשתות ולאכול ממטבחם כשהם מותירים לכלוך ובקבוקי שתיה על הרצפה. דביר מזועזע מהתנהגותם ומעיר להם על כך. הם עונים לו בתגובה " אל תהיה לנו יפה-נפש! במלחמה כמו במלחמה אין גבולות!

חוו דעתכם על המקרה. כיצד עברו שני החיילים על הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"? כיצד קיים דביר את הדיבר? בתורה, וכן בחוקי צה"ל, ישנם כללים ברורים לגבי התנהלות בשעת לחימה. כללים שנועדו לשמור על מידת מוסר נאותה גם תחת תנאי המלחמה המתישים פיזית ונפשית. מדוע חשוב שגם בשעת מלחמה "יהיה לנו אלוקים"?

3. רגע של שיתוף

נקודות לשיתוף: כיצד הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי" וערך האחריות העולה ממנו נוגע בי?

איך אני מיישם אותו בחיי?

מה הקושי/הרווח בקיום הדיבר?

כיצד השפיע עליי לימוד הדיבר?

 

להורדת ההצעה לפעילות המשך בכיתה בפורמט PDF לחץ כאן

Anchor 8
bottom of page