top of page

מעבירים את זה הלאה

חזון הקהילות של פרויקט עשרת

 

אנו רואים כחלק מהחזון שלנו את המשכיות העיסוק והיישום של ערכי הליבה של עשרת הדברות במעגלים הרחבים של - כלל בי"ס, מורים, הורים, קהילה ועוד..

דבר זה עולה גם כצורך מהשטח של מנהלים שמבקשים להרחיב ולהעמיק את השפעת תכני הפרויקט.

לצורך כך אנו מספקים מערכת מידע, תמיכה והכוונה דרך רכז קהילות הממונה על הנושא.

 

בדף זה תמצאו שלל רעיונות והצעות לפעילויות ברוח עשרת הדברות.

 

 

bottom of page