top of page

קבלת שבת

"אמר לו הקב"ה למשה- מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל- לך והודיעם"

 

השבת היא מתנה טובה.

היא טומנת בחובה ערכים רבים לפרט ולחברה- מנוחה, שביתה, קדושה, מסורת, משפחה, שיוויון, חירות..

 

על מנת להעמיק את ההיכרות שלנו הדיבר "זכור את יום השבת לקדשו"

ועם שלל ה"מתנות הטובות" שהשבת מעניקה לנו,

אנו מציעים לקיים פעילות קבלת שבת בבית הספר במספר אופנים אפשריים:

1. פעילות קבלת שבת שכבתית/כיתתית עם מדריכי "אל-עצמי" לשכבות ז/ח/ט

2. קבלת שבת בהפקה עצמאית של בית הספר- ניתן להיעזר במאגר מידע שהכנו על יום השבת ובו הצעות לטקס קבלת שבת, מקורות, שירים וסיפורים.

3. שילוב של הורים/סבים/אוכלוסיות מיוחדות/קשישים/מפגש עם בית ספר דתי.

 

שבת שלום ומבורך!

 

 

 

bottom of page