top of page

בית מדרש למורים

 

צוות המחנכים וכלל המורים הם מנהיגי החינוך בקהילת בית הספר. 

תהליך חינוכי , משמעותי בבית הספר לא יכול להתקיים ללא שותפות ותמיכה של המורים.

 

קיום בית מדרש למחנכים/מליאת המורים בבית הספר משרת מספר מטרות:

- העשרת המורים בתכנים הנוגעים לעשרת הדברות

- העצמה אישית של המורים לאור עשרת הדברות

- חיבור המורים לפרויקט "עשרת הדברות" התקיים בשכבת ז' ולחזון הערכי שלו

- חשיפת המורים לשעות חינוך שנכתבו סביב הדברות

 

בתי המדרש המוצעים:

  • "אני עשר??" מבוא לעשרת הדברות, ערכי הליבה הטמונים בהם והרלוונטיות שלהם לחיינו.

  • "הדשא של השכן ירוק יותר?"- עיסוק בדיבר "לא תחמוד", כיצד החמדנות נוכחת ומזיקה לחיינו וכיצד נוכל להתגבר עליה.

  • "ישר כמו סרגל"- עיסוק בדיבר "לא תגנוב" ובערך היושר העולה ממנו. מודעות לגניבות הקיימות בחיינו ועל ערך שבהתנהלות ישרה "יגעת ומצאת- תאמין"!

  • "פני שבת נקבלה"- עיסוק בדיבר "זכור את יום השבת לקדשו", מה בין "זכור" ל"שמור"? המתנות טובות שמעניקה לנו השבת במובן האישי והלאומי.

  • ניתן להזמין בית מדרש בכל דיבר אחר.

bottom of page