ניוזלטר להורים

 

החל משנה זו התחלנו במשלוח ניוזלטר לכל דיבר הן להורים והן למורים.

זאת על מנת לרתום עוד שותפים משמעותיים לחזון עשרת הדברות.

בניוזלטר אנו מסכמים את הנלמד בסדנא ומציעים פעילויות ודיונים להמשך העיסוק בדיבר בכיתה ובמשפחה.