top of page

סרטוני הפרויקט

פרוייקט המוסיקה של עשרת הדברות

פרוייקט עשרת הדברות נוצר כדי לחבר את כל המעורבים בו סביב מכנה ערכי משותף מודעות אישית ועשיה חברתית

הנשיא שמעון פרס מדבר על חשיבותן של עשרת הדיברות בטקס השבעתו לנשיא המדינה התשיעי

פרוייקט המוסיקה של עשרת הדברות: קליפ מורחב.

bottom of page