top of page

מה חושבים ההורים על הפרויקט?

כמו בכל תהליך חינוכי וערכי- שיתוף ההורים הינו חיוני.

 

חשוב לנו לערב את ההורים בתכנית בה משתתפים ילדיהם בבי"ס.

דבר זה נעשה דרך ניוזלטר קבוע הנשלח אליהם בסוף כל סדנא בכיתה,

קיום מפגש הורים-ילדים סביב הדיבר "כבד את אביך ואת אמך"

וכן יום שיא מסכם לתכנית ובו חידון אינטראקטיבי בנושא הדברות בו משתתפים ההורים והילדים.

 

יתרה מזאת, בניוזלטר שלנו אנו מבקשים להעביר את יישום הדברות למרחב המשפחתי, דרך לימוד, שיח משותף ומשימה משפחתית.

לבנות משפחה טובה יותר לאור עשרת הדברות.

 

בתהליך בקרת האיכות הנערך בפרוייקט ובדק את תגובות ההורים אליו,

עלה כי מרבית ההורים הינם שבעי רצון מקיום התכנית ומתכניה:

 

שביעות רצון מהערך המוסף הערכי שנתנה התכנית לתלמידים:

 

 • ​"אני בעד לימוד זה המקנה לילדים ערכים, צניעות וללמוד לקבל את האחר"

 • ​"חשוב שילדים ילמדו את עשרת הדברות כי הם הבסיס לכל דבר שקיים"

 • ​"לימוד עשרת הדיברות הוא חיוני ביותר וחשוב מאד,על מנת להעניק לילד ערכים לחיים,ושיחיה בעולם טוב יותר"

 

שביעות רצון מהחיבור למסורת היהודית:

 

 • ​"מאפשר לו ללמוד ולהרגיש חלק מעם ההיסטוריה ולימוד ערכי הליבה מהיסוד ומבסיסה"​

 • "חשוב ביותר לחזק בימינו את הקשר שלנו לעשרת הדברות, לציונות, לזהות היהודית"

שביעות רצון מיום השיא המסכם של הפרויקט:

 

 • "מדריכים מעולים, התרגשות בכניסה לרחבת הכותל על רקע תופים ותקיעת שופר,  חידון אינטראקטיבי רעיון מעולה לילדים"

 • "יום נהדר, נפלא לבלות עם הבן ולהיות איתו"

 • "זמן איכות עם ילדתי שהיינו זקוקים  לו. חוויה מצוינת"

 • "היה מאד יפה ומלמד ומדגיש כיצד להתנהג וכל החיזוק שאנחנו כהורים מחנכים את ילדינו על ערכים שמתבססים על עשרת הדברות הועברו כאן בחידון בצורה שתגרום להם להבין וימחיש להם איך צריך להתנהג ולמה אנחנו כהורים מתעקשים ומחנכים אותם לערכים אלו- חשובים ביותר!"

 • "תרגום עכשווי, עדכני ואותנטי לימינו, היה מאד מעניין לשמוע את המדריך ובעיקר החידון נתן לי המון ידע וחיזק אותי על ערכים"

 

ועוד נתונים ..

 

 • 91.7% מההורים דיווחו כי אירוע השיא היה מהנה עבורם במידה רבה-רבה מאוד

 • 74.5% מההורים דיווחו כי למדו דברים חדשים במהלך החידון של היום השיא

 • 68.9% מההורים דיווחו כי אירוע השיא עורר בהם רצון להעמיק את הידע בערכי הליבה של עשרת הדברות

 

 

(מתוך שאלון אותו מילאו למעלה מ300 הורים , כחלק מתהליך בקרת האיכות של חברת "בסיס להערכה")

 

bottom of page