top of page

אודות פרוייקט עשרת

 

רקע-

הפרוייקט נוסד בשנת 2009 (תשס"ט) ע"י ה"פוטנציאל הלאומי" (חברה לתועלת הציבור) מתוך הבנה והכרה כי עשרת הדברות הינם ערכי הליבה של הזהות היהודית-הישראלית שלנו וכי על ידם נוכל לכונן חברה טובה יותר, מוסרית יותר ומחוברת לשורשיה.

 

חזון הפרויקט-

 • ביסוס עשרת הדברות כמרכיב מרכזי בזהות הלאומית של עם ישראל.

 • חיזוק וטיפוח התנהגות ערכית ומוסרית לאור עשרת הדברות

 

ובמילים שלנו- "לבנות עולם טוב יותר לאור עשרת הדברות"

מה אנחנו עושים?

נכון לשנת תשע"ז- אנו פועלים למימוש החזון בכמה אפיקים:

 

 • תכנית "בני עשרת" בחט"ב ממלכתיות- התכנית המרכזית שלנו מציעה תהליך חינוכי מעמיק בו נפגשים תלמידי ז' עם עשרת הדברות ומשמעותם הרלוונטית בסדרה של סדנאות חווייתיות, הכוללות גם יום שיא ומפגש הורים- ילדים. קיום התכנית בגיל המצוות- צומת משמעותית בחיי הנער/ה- מסייע בבניית זהות ערכית ושורשית.             התוכנית פועלת בשנה זו בכ-50 חט"ב ברחבי הארץ.                                                            

 • תכנית המשך "מילה שלי" לכיתות ח' בחט"ב ממלכתיות- בתכנית ההמשך אנו עוסקים בהרחבה בדיבר "לא תענה ברעך עד שקר" ובנושא תרבות הדיבור. נושא זה נתפס כמרכזי הן ע"י תלמידים והן ע"י צוותי חינוך הרואים בכך אתגר גדול, בפרט בעידן המדיות החברתיות השונות.                                                                                                                      

 • תוכנית המשך "חגי עשרת" לכיתות ח'-ט' בחט"ב ממלכתיות- בתכנית ההמשך אנו עוסקים בהרחבה בדיבר "לא תענה ברעך עד שקר" ובנושא תרבות הדיבור. נושא זה נתפס כמרכזי הן ע"י תלמידים והן ע"י צוותי חינוך הרואים בכך אתגר גדול, בפרט בעידן המדיות החברתיות השונות.

 • בית מדרש למורים- אנו מציעים למליאת המורים או לצוות מחנכי ז'/ח' השתלמות חוויתית על תכני עשרת הדברות, דרך העמקה במקורות ושיתוף אישי.                                                                                                                  

 • שיתוף הורים- הורי התלמידים בפרויקט מקבלים ניוזלטר המעביר את הדברות למרחב המשפחתי- דרך לימוד משותף, דיון ומשימות לבית.  

 

 • בית מדרש למדריכים- מדריכי "פרויקט עשרת" שותפים בבית מדרש חודשי המעמיק בנושא עשרת הדברות ומעשיר את המדריך ברמה האישית והמקצועית.

 • מרוץ עשרת- משחק תחרות חווייתי בשטח בליווי הסמארטפון  . התלמידים רצים בין תחנות שאלות ומשימות בנושא עשרת הדברות. מתאים לסיכום שנתי וגם כפעילות משותפת עם הורים. 

 • Aseret Global-  פרויקט עשרת הדברות מגיע לתפוצה היהודית בחו"ל בתכניות מגוונות: העצמת נשים בקנדה, בני ובנות מצווה, תכנית לאנשי עסקים ועוד. להרחבה

 • ברחבי הרשת- הפרויקט מעמיד לרשות הציבור: אתר אינטרנט כללי (www.aseret.org.il), אתר לצוותי הוראה (www.asereteachers.org) ערוץ יוטיוב ודף פייסבוק. במדיות אלו תוכלו למצוא חומרים, מאמרים וסרטונים בנושא עשרת הדברות.

 

bottom of page