top of page

סיכום הסדנא:

 • הכרנו בנטייה האנושית "לזרוק אחריות". ראינו שאנשים נוטים "לזרוק אחריות" על המשפחה בה גדלו, המזל שלהם, הגנטיקה, הגורל, החברה (לחץ חברתי).

 

 • למדנו את הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי" בפרשנות נוספת על הפשט והיא: שלא יהיה שום גורם בחיי שאני מייחס לו שליטה נחרצת על חיי ומסיט אותי מ"צלם אלוקים" שבי. כיוון שכך- במקום בריחה מאחריות עליי לקחת אחריות ולבצע בחירה בטוב.

 

 • הדגמנו את נושא הבריחה מאחריות דרך חטא האדם הראשון. בסיפור המקראי הן אדם והן חווה נמנעים מלקיחת אחריות ומאשימים גורם אחר, על כך הם נענשים בחומרה.

 

 • ערכנו דיון בנושא אפשרויות הבחירה בחיים כאשר נתונים רבים כבר "נבחרו" עבורנו –המשפחה שלנו, צבע העיניים, העם שלנו, עצם הגעתנו לעולם..

 

 • ראינו שעל אף שלכולנו נתוני פתיחה מוגדרים ומוחלטים, עדיין הננו בעלי בחירה לגבי מה לעשות עם הנתונים הללו. ביכולתנו לקחת את אותה תכונת אופי למקום חיובי ומצמיח וחלילה ,למקום הרסני. בידינו הדבר.

 

 • סיפרנו על דמויות מעוררות השראה שלמרות נתוני פתיחה קשים הגיעו להצלחה בחיים, כל זאת בזכות בחירתם בחיים, במציאת הטוב שבהם ובחייהם ובשכלולו.

 

 • הסברנו שיש סוגי התייחסויות שונות לחיים: "בגלל, למרות ובזכות" –אני יכול "לסבול" בגלל נתון מסוים בחיים, או להצליח "למרות" הקושי, או- להצליח "בזכותו"! לעולם לא נוכל לבחור את נתוני החיים שלנו- אך תמיד נוכל לבחור מה לעשות איתם.

 

 • בתרגיל הסיום זיהה כל תלמיד נקודה בחייו שהוא יכול להכנע לה ,לחילופין, להשתמש בה כמקפצה להתקדמות בבחינת "המשבר הופך למבשר".

 

 

 

"לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני"

ערך הליבה: לא אשתעבד לכוחות חיצוניים. אשמור על צלם האלוקים שבי.

כשקוראים את הדיבר "לא יהיה" אפשר לחשוב שהוא שייך רק לזמנים עתיקים.

מה זה שייך אליי- עבודה זרה? אלוהים אחרים??

העובדה שזה מופיע בעשרת הדברות מדגישה ומלמדת אותנו שדברים אלו נצחיים ורלוונטיים בכל דור ודור.

מהי העבודה הזרה- של ימינו?

 

כשחושבים על זה, גם בימינו קיימת עבודה זרה לכל מיני כוחות חיצוניים שאותם אנחנו עובדים.

עבודה זרה היא השתעבדות לכוחות חיצוניים עד כדי התנהגות חסרת מוסר, עד שאני- כבר לא באמת אני וצלם האלוקים שבי הולך לאיבוד.

תתארו לעצמכם לדוגמא אדם שכל חייו סובבים סביב דבר אחר- כסף. הכסף אצלו הוא מעל הכל. בשבילו הוא מוכן לשקר, לרמות, לשחד, אפילו לרמוס אחרים.

אדם כזה הוא משועבד והעבודה הזרה שלו היא רדיפת הכסף. הוא מאבד את ערכי הליבה הבסיסיים שלו, את הקוד המוסרי שלו. בעצם- הוא מאבד את עצמו.

באותו אופן אפשר להשתעבד למעמד חברתי, להצלחה, לנצחון.

גם הסמארטפונים ובכלל המסכים יכולים להיות עבודה זרה אם במקום שאנו נשלוט עליהם- הם שולטים עלינו. 

כל אחד מאתנו רוצה להצליח בחיים, להיות במעמד חברתי טוב. אבל -אם המטרות האלו הן "מעל הכל" ועבורן מוכנים לרמוס ערכים ומוסר, בלי קווים אדומים- הן הופכות להיות עבודה זרה.

זה הנזק של העבודה הזרה. אלוקים נותן לנו קוד מוסרי בעשרת הדברות: לא לגנוב, לא לרצוח, לא לחמוד.. השתעבדות לאלוהים אחרים פירושה- לעשות את ההיפך.

בניגוד לעבודה זרה יש לנו את העבודה שלנו- לקיים את עשרת הדברות שהם ערכי הליבה שלנו, והקוד המוסרי שלנו, לשמור על צלם האלוקים שבנו , לחיות ולעשות טוב.

הצעה לפעילות המשך בכיתה

** הערה כללית למורה- כיוון שמדובר בדיבר מופשט ומורכב ההצעות נוגעות להיבטים שונים הקיימים בדיבר- ערך לקיחת האחריות, החשיבות שבהתנהלות מוסרית (הקשבה לקוד האלוקי) אל מול הקשה ל"אלוהים אחרים" (לחץ חברתי לדוגמא), משמעות הבחירה החופשית, יכולת הבחירה על אף נתוני חיים קשים.

 

1. "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"- בסיפור המכבים.

בסיפור חנוכה הידוע ,בו נלחמו בני משפחת חשמונאי (המכונים "מכבים") ביוונים ובמתיוונים, ישנו קיום ברור של הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי".

רקע: אנטיוכוס עולה לשלטון, כובש את ירושלים, מטיל מיסים כבדים על היהודים וגוזר גזרות רוחניות על עמ"י כגון: איסור שמירת שבת וציון מועדים, איסור ברית מילה ועוד. כאשר כל המפר אותן נענש בעונש מוות אכזרי.

היהודים מגיבים באופנים שונות לגזרות אנטיוכוס. חלקם מתיוונים, חלקם שומרים מצוות בסתר מתוך הבנה כי אין אפשרות להתנגד לאימפריה היוונית העצומה, וחלק קטן מאוד מחליט להתקומם ולמרוד. אלו הם משפחת חשמונאי, בראשם מתתיהו הכהן ועמו חמשת בניו הגיבורים.

האירוע המכונן של פרוץ מרד החשמונאים מתואר בספר מקבים א' פרק ב'-

 

(יד) ויהי כאשר באו פקידי המלך אנטיוכוס לעיר מודיעין להעביר את העם מתורת ה' לעבודת האלילים ולזבוח להם. (טו) וילוו אליהם רבים מבני ישראל, ומתתיהו ובניו התחזקו. (טז) ויאמרו שרי המלך אנטיוכוס אל מתתיהו לאמור. (יז) הן איש נגיד ונכבד אתה בקרב עמך, ומספר בניך רבים וגם רבה משפחתך, לכן קרב נא אתה ראשונה לעשות את מצות המלך כאשר עשו בכל מדינות מלכותו, וגם כל אנשי יהודה וירושלים. (יח) ואתה ובניך תמצאו חן בעיני המלך, וייתן לכם זהב וכסף ומתנות יקרות. (יט) וישא מתתיהו את קולו ויאמר.

(כ) אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוהיו וישמעון לקולו להמיר את חוקות אבותיהם. (כא) לא כן אנכי ומשפחתי, כי לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות אבותינו. (כב) חלילה לנו לשוב ממצוות ה' אלוהינו ולהפר בריתו אתנו. (כג) לכן את דתי המלך לא נעשה, ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך.

(כד) ויהי ככלותו לדבר, ויגש איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים אל הבמה אשר במודיעין לזבוח זבח כאשר ציוה המלך אנטיוכוס (כה) וירא מתתיהו, ויחם לבבו ותבער קנאתו על תורת אלוהיו. (כו) וירוץ בחמתו אל האיש, וימיתהו אצל הבמה, וגם את הפקיד המית, ויתוץ את הבמה. (כז) ויקנא לתורת אלוהיו כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלוא. 
(כח) וירץ אחרי כן בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר:

מי האיש החרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו - יבא אחרי.

 • למורה- כדאי להסביר שוב במילים שלך את המתרחש בקטע זה.

 • חוו דעתכם על מעשה זה של מתתיהו. מה נדרש ממנו ומבניו על מנת "לשחות נגד הזרם" ולא להשתחוות לפסל?

 • על מה רצו לשמור מתתיהו ובניו?

 • מי קיים את הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"? המתיוונים או המכבים? מי הפר את הדיבר?

 • האם אתם מכירים דוגמאות נוספות בהיסטוריה היהודית בו התבקשו יהודים "לעבור על דתם" ובכל זאת הם התעקשו לדבוק בה ולא לעשות להם "אלוהים אחרים"? חשבו מה היה קורה לעם שלנו אילו היו נכנעים ללחצים תרבותיים או אחרים ועובדים "אלוהים אחרים".

 

2. שאול המלך מתנער מאחריות

בהמשך לערך "לקיחת האחריות" שדובר בסדנא נספר על שאול המלך שאיבד את המלוכה בין היתר בשל אי- לקיחת אחריות. נספר ונקריא לתלמידים את הקטע הבא. יש לעצור ולשאול שאלות כאשר מסומנת כוכבית.

 

היום בו איבד שאול את המלוכה-

רקע : שמואל הנביא מעביר לשאול המלך את ציווי ה' להלחם בעם העמלקי ולהכרית אותו לחלוטין- אנשים, נשים וטף, וכל הבהמות שלהם וכן אוסר על לקיחה מהחרם- הרכוש השייך להם. זאת כעונש על כך שהעמלקים פגעו בעם ישראל כאשר הם יצאו ממצרים ,בשיא חולשתם.

שאול מותיר את אגג מלך עמלק חי, וכן את הבהמות. כמו כן נלקח רכוש מהעמלקים.

אלוקים כועס על כך ושמואל נשלח להוכיח (=לנזוף, להתעמת) את שאול על חטאו-

וַיָּבֹא שְׁמוּאֵל, אֶל-שָׁאוּל; וַיֹּאמֶר לוֹ שָׁאוּל, בָּרוּךְ אַתָּה לַה' - הֲקִימֹתִי (=קיימתי), אֶת-דְּבַר ה'.  יד וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל, וּמֶה קוֹל-הַצֹּאן הַזֶּה בְּאָזְנָי, וְקוֹל הַבָּקָר, אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁמֵעַ.  טו וַיֹּאמֶר שָׁאוּל מֵעֲמָלֵקִי הֱבִיאוּם, אֲשֶׁר חָמַל הָעָם עַל-מֵיטַב הַצֹּאן וְהַבָּקָר, לְמַעַן זְבֹחַ, לַה' אֱלֹהֶיךָ; וְאֶת-הַיּוֹתֵר, הֶחֱרַמְנוּ. 

 • האם שאול לוקח אחריות? על מי הוא מטיל את האחריות ?

תגובת שמואל לא מאחרת לבוא-
טז וְלָמָּה לֹא-שָׁמַעְתָּ, בְּקוֹל ה'; וַתַּעַט, אֶל-הַשָּׁלָל, וַתַּעַשׂ הָרַע, בְּעֵינֵי יה'.  כ וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל-שְׁמוּאֵל, אֲשֶׁר שָׁמַעְתִּי בְּקוֹל יה', וָאֵלֵךְ, בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר-שְׁלָחַנִי ה'; וָאָבִיא, אֶת-אֲגַג מֶלֶךְ עֲמָלֵק, וְאֶת-עֲמָלֵק, הֶחֱרַמְתִּי.  כא וַיִּקַּח הָעָם מֵהַשָּׁלָל צֹאן וּבָקָר, רֵאשִׁית הַחֵרֶם, לִזְבֹּחַ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ, בַּגִּלְגָּל. 

*שמואל ממשיך בתוכחה- האם שאול לקח אחריות על לקיחת החרם שאסר ה' אותו?

בעקבות חטא זה מקבל שאול עונש חמור-

יַעַן(=בגלל ש..) מָאַסְתָּ אֶת-דְּבַר יְהוָה, וַיִּמְאָסְךָ, מִמֶּלֶךְ.  כד וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל-שְׁמוּאֵל חָטָאתִי, כִּי-עָבַרְתִּי אֶת-פִּי-יְהוָה וְאֶת-דְּבָרֶיךָ:  כִּי יָרֵאתִי אֶת-הָעָם, וָאֶשְׁמַע בְּקוֹלָם.  כה וְעַתָּה, שָׂא נָא אֶת-חַטָּאתִי; וְשׁוּב עִמִּי, וְאֶשְׁתַּחֲוֶה לַיהוָה.  כו וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל-שָׁאוּל, לֹא אָשׁוּב עִמָּךְ:  כִּי מָאַסְתָּה, אֶת-דְּבַר יְהוָה, וַיִּמְאָסְךָ יְהוָה, מִהְיוֹת מֶלֶךְ עַל-יִשְׂרָאֵל. 

*חוו דעתכם על התנהלותו הכוללת של שאול? כיצד הייתם מצפים ממלך בישראל ומנהיג בכלל לנהוג כאשר הוא שוגה? שתפו את הכיתה במקרים בו אתם לקחתם אחריות על שגיאה שלכם.

3. יש לי דילמה !

נזכיר כי הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי" מלמד אותנו שלא לתת לאף כוח או סמכות חיצונית לנהל את חיינו. בדילמות הבאות ננסה לראות כיצד ניתן ליישם הבנה זו בחיינו.

מקרה 1: מבחן הכניסה לעולם ה"מקובלים"

לפחות עשר תלמידות מכיתות ח' ו-ט' בתיכון בתל אביב הודו שגנבו בתקופה האחרונה בגדים מחנויות מותגים בדיזנגוף סנטר. הן הסבירו שעשו זאת כמבחן כניסה לחוג חברתי מבוקש, ולשם כך היה עליהן להציג את הפריטים הגנובים למחרת בבית הספר. "בסך הכול רציתי להיות חלק מהחבר'ה", הסבירה אחת התלמידות לבני משפחתה. "גנבתי פרטי לבוש שאני אפילו לא יודעת מה הם, חלקם בכלל לא במידה שלי, רק בשביל להראות אותם לחברות שלי. אפילו לא השתמשתי בהם". החקירה העלתה שמדובר בקצה הקרחון של טרנד פלילי שהתפתח אצל תלמידות אותו בית הספר. שיטת הגניבה הייתה פשוטה: התלמידות היו נכנסות לחנות, לרוב בצמדים, כשבתיקיהן פלייר (כלי חיתוך). הן היו לוקחות את הבגדים לחדר ההלבשה ושם מפרקות מהם את זמזם הביטחון שנועד למנוע גניבות. (מתוך ynet 28.1.2015)

חוו דעתכם על מעשה זה של הנערות. כיצד באה לידי ביטוי במקרה זה הפרת הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"? על איזה דיבר נוסף נעשתה עבירה? איך אתם הייתם מתמודדים בסיטואציה כזו? כיצד היה ניתן לפעול אחרת לאור הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"?

מקרה 2: הציון - מעל הכל?

 

הוריה של הילה תמיד חינכו אותה להשקיע בלימודים. "רק עם ציונים טובים תוכלי להתקבל לאוניברסיטה טובה ולמצוא מקצוע טוב" הם נוהגים לומר.

ואכן, הילה משקיעה בלימודים את כל מרצה. היא תמיד מכינה שיעורי בית בזמן, לומדת למבחנים ומצליחה. היא אפילו ויתרה על תנועת הנוער שכל חברותיה הולכות אליה בשביל להשקיע בלימודים.

הגיע המבחן המסכם באנגלית. הילה התכוננה רבות למבחן זה אך להפתעתה בזמן המבחן היא קבלה "בלאק אאוט" ושכחה את החומר. מתוך מתח רב היא החליטה להעתיק מהמבחן של שכנתה. לשמחתה, היא זכתה בציון טוב במבחן זה כמו תמיד.

חוו דעתכם על המקרה. מה הייתם עושים לו אתם הייתם הילה? אילו דיברות הופרו כאן? כיצד היה ניתן לפעול אחרת לאור הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"?

מקרה 3: מוסר בשעת מלחמה

 

דביר הוא חייל קרבי. במהלך מלחמת "צוק איתן" לחמה פלוגתו של דביר בעזה. במהלך הקרבות השתלטה כיתתו על בית מקומי על מנת לתפוס מחסה ועמדה אסטרטגית טובה לניהול קרב. לאחר ביצוע נוהל ההשתלטות הרשמי החלו שני חיילים לחטט ברכוש הפרטי של דיירי הבית, לשתות ולאכול ממטבחם כשהם מותירים לכלוך ובקבוקי שתיה על הרצפה. דביר מזועזע מהתנהגותם ומעיר להם על כך. הם עונים לו בתגובה " אל תהיה לנו יפה-נפש! במלחמה כמו במלחמה אין גבולות!

חוו דעתכם על המקרה. כיצד עברו שני החיילים על הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"? כיצד קיים דביר את הדיבר? בתורה, וכן בחוקי צה"ל, ישנם כללים ברורים לגבי התנהלות בשעת לחימה. כללים שנועדו לשמור על מידת מוסר נאותה גם תחת תנאי המלחמה המתישים פיזית ונפשית. מדוע חשוב שגם בשעת מלחמה "יהיה לנו אלוקים"?

3. גורל או בחירה? –  בחירה חופשית ביהדות.

*** למורה- חלק זה מוצע כהרחבה על נושא הבחירה החופשית המוזכר בסדנא.

נפתח בשאלה לתלמידים-

 • האם ,לדעתכם ,האדם בעל בחירה במעשיו?

    התפיסה היהודית מאמינה בבחירה החופשית .

    בחירה חופשית משמעותה כי כל אדם יכול להשפיע על מהלכי חייו באמצעות בחירתו ומעשיו.

    הרמב"ם מציג זאת בצורה הבאה-

 

"רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק - הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע - הרשות בידו... הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה... ודבר זה עיקר  גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה... שאין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא הכול מסור להם (=לבחירתם)."(משנה תורה לרמב"ם)

עקרון הבחירה החופשית בא לידי ביטוי בספר דברים במילים הבאות:

"העידותי בכם היום, את-השמיים ואת-הארץ—

החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה; ובחרת, בחיים--למען תחיה, אתה וזרעך." (דברים ל' י"ט)

וכן בעֶמְדָתוֹ של רבי עקיבא בגמרא (כדאי לשאול את התלמידים מה הכוונה, לדעתם, ורק אז להציג את הפירוש):

"הכול צפוי - והרשות נתונה" (מסכת אבות ג',ט"ו)=

האל יודע הכול מראש - ובכל זאת  האדם חופשי לבחור את דרכו.

בז'ה נבבה הוא אצן אולימפי ישראלי. הוא גם עיוור מלידה. בז'ה נולד באתיופיה. כאשר אביו הבין שבנו עיוור, הוא נבהל ועזב את אמו. בזה ואמו עלו ארצה כשהיה בן 7.בז'ה מעיד כי היה בדכאון בשל מגבלת הראייה שלו, הוא נהג לעשן והיה כבד משקל.

בשלב מסוים הוא נתקל בעמותת "אתגרים" התומכת ומשקמת בעלי מוגבלויות בעזרת סוגי ספורט שונים. בז'ה החל לרוץ בעזרת מתנדב צמוד, כאשר הם קשורים זה לזה בפרק כף היד. לאחר אימונים מפרכים ותחרויות רבות, בז'ה הגיע למקום חמישי בעולם באולימפיאדת בייג'ינג.

פסקל ברקוביץ' היא ספורטאית פאראלימפית, מרצה, עיתונאית, סופרת ובמאית. פסקל נולדה בצרפת. בשנות נעוריה נקטעו 2 רגליה ע"י רכבת. פסקל עלתה לישראל והתנדבה לצה"ל על אף פציעתה הקשה. לאחר שירותה הצבאי החלה להתאמן לאולימפיאדת הנכים בענף השחיה, אופני יד וטיפוס על קיר, בו היא מדורגת כמספר 4 בעולם. בשנת 2014 נבחרה פסקל להיות ממשיאות המשואה ביום העצמאות: https://www.youtube.com/watch?v=FLanUSPR3ww

6. אחריות-בגיל ההתבגרות!

מקרינים לתלמידים את הסרטון הבא המציג נער בר מצווה המעלה שאלה –

"מה השתנה אצלי אחרי חגיגת בר המצווה? איזו אחריות אני צריך לקחת?"

https://www.youtube.com/watch?v=259EMC8iyik

מבקשים מהתלמידים להציע את תשובותיהם לשאלתו.

ניתן לסיים בקטע מתוך "ספיידרמן". בקטע נראה ספיידרמן משוחח עם דודו לאחר שהושעה מבי"ס בשל קטטה. הדוד אומר לו שהתנהגותנו בגיל ההתבגרות היא זו שמעצבת את האדם שנהיה בעתיד. וכן- "עם כוח גדול באה אחריות גדולה".

https://www.youtube.com/watch?v=P9MXg3N6jDE

 

7. רגע של שיתוף

נקודות לשיתוף: כיצד הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי" וערך האחריות העולה ממנו נוגע בי?

איך אני מיישם אותו בחיי?

מה הקושי/הרווח בקיום הדיבר?

כיצד השפיע עליי לימוד הדיבר?

 

להורדת ההצעה לפעילות המשך בכיתה בפורמט PDF לחץ כאן

Anchor 8
 • כיצד התפיסה היהודית מתחברת לדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי?"

 

5. "למרות כל הסיכויים"- סיפורים מעוררי השראה על אנשים שהצליחו למרות הכל.

בסדנא על הדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי" עסקנו ביכולתנו לבחור על אף נתונים רבים הקבועים בחיינו.

דבר זה אפשרי גם כאשר הנתונים קשים ביותר.

הסיפורים הבאים, המלווים בסרטונים, ממחישים כי על אף קושי, גופני או נפשי, ניתן לבחור בחירות משמעותיות ולהגיע להצלחה מעוררת השראה בחיים.

*** סרטונים נוספים ניתן למצוא באתר המורים שלנו.

מומלץ להקרין הסרטון ולאחריו לשאול את התלמידים-

 • כיצד התרשמתם מהדמות שראיתם? מה אתם למדים ממנה?

 • כיצד זה מתקשר לדיבר "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי"?

 

bottom of page